Az EthOss-ról 2024-01-30T21:28:37+01:00

Az EthOss® története

A fogorvos implantológusok által kifejlesztett EthOss® a csaknem 3 évtizedes dento-alveolaris irányított csontregeneráció(GBR) területén szerzett tapasztalat eredménye.

Az emberi szervezet csodálatos, gyógyulási hajlama bámulatos. Az EthOss® ezt a készségét segíti azáltal, hogy kizárólag biológiailag kompatibilis anyagokat kínálva segíti a csontregenerációt. Összetételét tekintve tisztán szintetikus anyag, nem tartalmaz humán, ill. állati összetevőket. Gyors csontképződést eredményez: biopsziás vizsgálatok 12 hét elteltével mintegy 50 %-os csontképződést mutatnak. A kezelés során idővel az alkalmazott EthOss® csontpótló teljesen felszívódik, helyét új csont tölti ki.

EthOss® ß-trikalcium foszfát, valamint kalcium-szulfát kombinációja. Használata során kalcium és foszfát ionokban gazdag környezetet teremtve segíti a csontregenerációt. A kalcium szulfát „beépített gátként” működve védi a területet a csontképződésnél jóval szaporább lágyszövetképző sejtekkel szemben. A hasonló funkciójú kollagén, vagy egyéb membrán alkalmazása így szükségtelen.

Az EthOss® alkalmazása igen egyszerű: pasztaszerűre keverése speciális fecskendőben történik. Ugyanennek a fecskendőnek segítségével juttatható az anyag a műtéti területre. Ott a paszta megszilárdul, így kiváló vázként szolgál a várt csontfelépülésnek.

Steril kiszerelésben az EthOss® kétféle keverőfecskendő méretben (0,5 cm³ ill. 1 cm³) kapható. Felhasználható GBR céljából, periodpontitis, buccalis csonthiány, sinusemelés kezelésére, ill. extractios üreg feltöltésére.

Humán szövettani vizsgálat eredménye:
12 hét után az új csontképződés 50 %

A szövetminta mikroszkópos vizsgálata kompakt,valamint trabekuláris csontszövetet mutatott, belsejében kis számban fibroblasttal. Aktív csontképződés, illetve fiatal kötőszöveti sejtek képződése is kimutatható. A még nem teljesen felszívódott graft anyag kisebb, nagyobb maradványa ugyancsak megfigyelhető. A szövetek mintegy 50 %-a az indukált csontmennyiség, Az eredeti lamelláris csontállomány a mintában nem volt látható. Nem volt megfigyelhető gyulladásos sejtinfiltráció sem.

A szövettani vizsgálatot Prof. David Mangham (University of Birmingham, UK) végezte.

David Mangham
Professzor, Hisztopatológus
Birmingham Egyetem, Egyesült Királyság

Az EthOss®-ról írták

Egyszerűsített protokoll, sikeres eredmények

Dental Tribune Hungary Edition | 2018/01