Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 2021-03-01T22:36:24+01:00

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a www.ethoss.hu weboldalnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll!

Az eladó (Üzemeltetői adatok)

Dio Implant Kft.
Székhely: 2142 Nagytarcsa
Szent Imre herceg utca 15. B épület
Adószáma: 24254193-2-13
Cégjegyzékszám: 13 09 178111
Telefonszám: +3620-326-05-79
E-mail:info@dioimplant.hu
Szerződés nyelve: Magyar

A tárhelyet biztosító szolgáltató adatai
Név: Magyar Hosting Kft.
Cím: 1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22.
Tel: +36 1 700 2323
Email: info@mhosting.hu

Szerződés tárgya

A szerződés tárgya az ethoss.hu weboldalon található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg, bizonyos cikkeknél lehetősége van több kép megtekintésére is.
A megjelenített termékek online, telefonon ,házhoz szállítással vagy személyes átvétellel rendelhetők meg.

Vételár, fizetési feltételek

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza a törvényben előírt általános forgalmi adót is, amennyiben Ön lakossági vásárló, azonban nem tartalmazza a házhoz szállítás díját. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.
A vételár kiegyenlítése az alábbi módokon történhet, ezek közül szabadon kiválaszthatja, hogy az Ön számára melyik a legkényelmesebb:

Készpénzzel személyes átvétel esetén
Átutalással, (válassza az „átutalás” fizetési módot), ebben az esetben a Dio Implant Kft. nevén lévő 12011526-01380308-00100004 számú számlára szíveskedjen átutalni! A pénz beérkezése után futárral vagy személyes átvétellel történik a szállítás.

Árucikkek cseréje

Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt Önnek díjmentesen kicseréljük. Abban az esetben, ha ezt a lehetőséget nem kívánja igénybe venni, a termék vételárát visszatérítjük Önnek. Kérjük, hogy ha sérülést észlel az átvett terméken, értesítse Ügyfélszolgálatunkat.

Megrendelés lemondása

Megrendelését lemondhatja telefonon vagy e-mailben küldött elektronikus levélben, amíg a megrendelés nem lett átadva szállításra.

Sikertelen kézbesítés

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

Felelősség korlátozása

A www.ethoss.hu weboldal nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Önt, hogy csatlakozzon a www.ethoss.hu weboldalára, ott megrendelést adjon le.
Az Ön számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internetcsatlakozás megszakadása miatti károkért.
Kérjük Önt, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.

Szállítási információk

A megrendelt termékeket a GLS futárszolgálat vagy a Magyar Posta szállítja ki.

Átutalás (előre utalás)esetén a csomagolási és szállítási díj 1800 forint.
A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Lehetőséget biztosítunk a csomag értékének előre történő kiegyenlítésére (válassza az „átutalás” fizetési módot), ebben az esetben a Dio Implant Kft. nevén lévő 12011526-01380308-00100004 számú számlára szíveskedjen átutalni szíveskedjen átutalni!

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik, 9-17 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Ügyfélszolgálatunk minden esetben visszaigazolja a megrendelését. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2-5 munkanapon belül.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

Garancia

Garanciát nem adunk a termékekre, mivel jellegüknél fogva egyszer használatosak, kivéve ha a gyártó ennél hosszabb idejű garanciával hozza forgalomba termékét Magyarországon.
A számla ebben az esetben, jótállási jegyként is szolgál, külön jótállási jegyet nem adunk.

Cseregarancia

A tartozékokkal együtt, hiánytalanul eredeti dobozban visszaküldött termékekre érvényes.
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Elállás joga

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény értelmében a Vásárló 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándékától.

Ismertető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletből:

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.
A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
A fentiekben foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, amennyiben a vásárló a terméket visszaszolgáltatta az eladó részére;
Amennyiben a fogyasztó él a 45/2014 (II.26.) Korm. rendeltben meghatározott elállási jogával úgy köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni;
A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli.
A vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A felek eltérő megállapodása hiányában a Vásárló nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot az alábbi esetek alkalmával:

hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta
hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében.
A törvény további részleteinek megtekintésére a következő helyen lehetséges:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését (nyilatkozatát) megteheti ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton, írásban történő nyilatkozattétel alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés (nyilatkozattétel) esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel nyilatkozatát.

A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!

Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt).

A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Dio Implant Kft. Vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát. (egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!)

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Dio Implant Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

A Vásárló a weboldalon leadott megrendelésével tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséggel jár.

Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg ügyfélszolgálatunkat az info@dioimplant.hu címen.

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része (grafikai és tartalmi része is) szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen eljárással (nyomtatás, fotókópia vagy egyéb mechanikus technikával, elektronikus vagy bármilyen információ-tároló és -lehívó rendszer felhasználásával) anyagot átvenni, másolni, rögzíteni, sokszorosítani, terjeszteni, archiválni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Dio Implant Kft.